Tamera Cross

About

Piki whakarunga ki te taumata whakahirahira o toku maunga a Kahuitara, tiro whakararo ki ngā wai piataata o te Makatote e rere kau ana ki te marae o Kapohanga-a-Rangi e noho tuwhera ana ki te iwi o Ngati Porou, ko Te Aitanga a Mate te hapū. Tena rā tātou katoa.

Tau: 12

Kōrero paku e pa ana ki to tatau Patupaiarehe:

He mokomoko e whakatu ana i a Maui Tūturu e takahi ana i te tomokanga ki Te Reinga a Hine-nui-te-po. He tatau mō ngā Patupaiarehe nō Rarohenga.

EXPLORE

Experience the Magic

Te Ara Patupaiarehe can be experienced physically at Manutahi Hill in Ruatoria, and virtually through this website. We encourage you to explore both.