Hine te rà Haig-Waitoa

About

Ko Pāpaka te mauga.
Ko Maraehara te awa.
Ko Hinepare te marae.
Ko Hinepare te wharekai.
Ko Tairāwhiti te wharenui.
Ko Okaroro te urupa.
Ko Ngaitāne te hapu.
Ko Ngati Porou te iwi.
Tau: Tau 9

Kōrero paku e pa ana ki to tatau Patupaiarehe:

Ka whakātu taku tatau i ngā Patupaiarehe o te ngahere o Turitaka.

EXPLORE

Experience the Magic

Te Ara Patupaiarehe can be experienced physically at Manutahi Hill in Ruatoria, and virtually through this website. We encourage you to explore both.